×
ค้นหา

แผนผังเว็บไซต์

หน้าหลัก
"ชุด การเริ่มต้นฝ่ายวิญญาณ"
เกี่ยวกับเว็บไซต์
รายชื่อ

ชีวิตใหม่แบบนี้
ตอนนี้พระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของฉันหรือไม่?
ตอนนี้พระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของฉันหรือไม่? (วีดีโอ)
ฉันเป็นคริสเตียนใหม่...แล้วยังไงต่อ?
ฉันเป็นคริสเตียนใหม่...แล้วยังไงต่อ? (วีดีโอ)
ความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนไหม
ความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนไหม (วีดีโอ)
ความรักที่เป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้า
ความรักที่เป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้า (วีดีโอ)
ทำความรู้จักกับคริสเตียนคนอื่นๆ

รู้จักพระเจ้า
ความเชื่อ ไม่ใช่ ความรู้สึก
พระเจ้าตรัสกับเราอย่างไรผ่านพระคัมภีร์
ธรรมชาติของความเชื่อ

ปัญหาส่วนตัว
เมื่อคุณทำบาป
เมื่อคุณทำบาป (วีดีโอ)
พระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากฉัน?
ฉันได้รับการยกโทษบาปหรือยัง?

ศึกษาพระคัมภีร์
บทเรียนที่ 1 เราเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้กับพระเจ้าได้อย่างไร?
บทเรียนที่ 2 พระเจ้าจะทรงละทิ้งเราหรือวางมือจากเรากลางคันหรือไม่?
บทเรียนที่ 3 พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอย่างไร เมื่อเราได้ทำบาป?
บทเรียนที่ 4 พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะทำสิ่งใดในชีวิตของเราบ้าง?
บทเรียนที่ 5 การอธิษฐานหมายถึงอะไร

ถาม&ตอบ
การรับบัพติศมาจำเป็นหรือไม่?
พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะประทานทิศทางในชีวิตให้ฉันหรือไม่?
พระเจ้าทรงรักฉันจริงๆหรือ?
ฉันจะแบ่งปันเรื่องพระเยซูกับคนอื่นอย่างสบายๆได้อย่างไร?