×
ค้นหา

ความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนไหม

การถอดเสียงวิดีโอ

มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบที่ไม่ได้ยั่งยืน ทะเลาะ หย่าร้าง จากลา ซึ่งไม่ใครอยากให้เป็นไปแบบนั้น และความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะยั่งยืนหรือไม่?

หลายครั้งคุณอาจมองว่าชีวิตในอดีตของคุณ คุณเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า หลงหาย ตายไปแล้วโดยความบาป ห่างไกลจากพระเจ้า ปราศจากความหวัง และเดินในความมืดมิด

ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตด้วยความเชื่อ คุณได้มีความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าแล้ว ในฮีบรู 13:5 พระเจ้าบอกว่า “เราจะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเลย” เราได้เป็นลูกของพระเจ้า ได้รับการประทับตราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้รับการอภัยโทษบาปหมดสิ้นแล้ว ไม่อยู่ในความมืดอีกต่อไป เรามั่นคงอยู่ในความรักของพระองค์

ทันทีที่เราเชื่อ เราได้รับความรอดแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราจึงเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดไป ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ไม่ได้ยึดติดกับขนาดความเชื่อ การเสียสละ การทำตามหลักศาสนา หรือคุณความดีของเรา

พระเจ้าไม่อยากให้เราเพ่งความสนใจไปที่การกระทำของตนเอง พระองค์ปรารถนาให้เราเพ่งความสนใจไปที่พระเยซูคริสต์ ดังนั้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้รับการคุ้มครองโดยพระลักษณะของพระเจ้าและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เพราะการกระทำของเรา

ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของเด็กชายป๊อก

คุณพ่อแสนดี มีลูกชายน่ารักคนหน่ึงชื่อเด็กชายป๊อก คุณพ่อแสนดีรักป๊อกมาก และป๊อกก็รักคุณพ่อมากเช่นกัน ทุกวันป๊อกจะเข้ามาหาคุณพ่อด้วยหน้าตาแจ่มใส มาคุย มาเล่นสนุก บางทีป๊อกจะนั่งฟังคุณพ่อเล่าเรื่องต่างๆ

คุณพ่อแสนดี มีแมวอยู่ตัวหนึ่ง ป๊อกแอบแกล้งแมวโดยไม่ให้คุณพ่อเห็น ไม่ใช่ว่าป๊อกไม่ชอบแมวแต่ด้วยความเป็นเด็กจึงเล่นซนเกเร วันหนึ่งป๊อกทำแมวตาย ป๊อกตกใจและรู้สึกเสียใจมาก แต่ไม่กล้าบอกคุณพ่อ

วันรุ่งขึ้นคุณพ่อไม่เห็นแมวจึงถามป๊อก ป๊อกโกหกว่า ผมไม่รู้ หลังจากที่ป๊อกโกหก เขาก็ไม่กล้าสู้หน้าคุณพ่ออีกเลย เขารู้สึกผิดและอึดอัดใจ เขาอยากกลับไปมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณพ่ออีกครั้ง แต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะยอมให้อภัยในสิ่งที่เขาทำหรือเปล่า

เวลาผ่านไปสามวัน ป๊อกจึงตัดสินใจเข้าไปบอกความจริงกับคุณพ่อ และขอโทษที่เขาโกหก เขาเสียใจที่ทำแมวตาย เขายอมรับว่า เขาไม่เชื่อฟังและทำผิดต่อคุณพ่อ ป๊อกแสดงความจริงใจด้วยการตั้งใจที่จะเชื่อฟังคุณพ่อ

คุณพ่อแสนดี มองป๊อกด้วยความเอ็นดู และมองเห็นความจริงใจในแววตาของลูกชายตัวน้อย คุณพ่อจึงดึงป๊อกเข้าไปกอดแล้วพูดว่า พ่อรู้ตั้งแต่วันแรกที่ป๊อกทำแมวตาย แต่พ่อรอคอยที่ป๊อกจะเข้ามาขอโทษพ่อ พ่อยกโทษให้เพราะพ่อรักป๊อก พ่ออยากให้ป๊อกตั้งใจจริงๆที่จะไม่ทำแบบนั้นอีก

ป๊อกดีใจมาก เขาเข้าไปกอดคุณพ่อ และคุณพ่อก็กอดป๊อก ป๊อกไม่ต้องรู้สึกผิดและอึดอัดใจอีกแล้ว ป๊อกกับคุณพ่อได้กลับมามีเวลาที่ดีด้วยกันเหมือนเดิมอีกครั้ง

จากเรื่องราวของเด็กชายปีอก ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า เมื่อเราทำความบาป แม้โทษของบาปจะเป็นอุปสรรค ในความใกล้ชิดสนิทสนมของเรากับพระเจ้า แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์อันมั่นคงของพระคริสต์ที่มีในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป เพราะโดยทางพระเยซูคริสต์เราได้รับการอภัยโทษบาปอย่างสมบูรณ์แล้ว เราได้รับการประกาศว่าเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์

ดังนั้น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่มีต่อเราได้ ไม่เหมือนกับความสัมพันธ์แบบอื่นที่มีบนโลกนี้ เพราะพระองค์ได้ทรงนำเราไปสู่ความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่เริ่มแรก และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อที่จะรักษาเราไว้จนถึงชีวิตนิรันดร์

นี่คือความจริงที่พระเจ้าตรัสกับเรา ขอให้ทุกคนได้มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า ความสัมพันธ์อันมั่นคง ยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่มีต่อเรา พระเจ้าอวยพรครับ